รูปประจำตัว

Pratchaya Yotharach

ข้อมูลในโรงเรียน

นายปรัชญา โยธะราช (34324)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายปรัชญา โยธะราช

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pratchaya Yotharach

หมายเลขโทรศัพท์ 0652901069

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด