รูปประจำตัว

Thiraphat Chaisue

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีรภัทร ใจซื่อ (34322)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีรภัทร ใจซื่อ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thiraphat Chaisue

หมายเลขโทรศัพท์ 0934385866

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด