รูปประจำตัว

Chayanin Phansaard

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชญานิน ผ่านสะอาด (34142)

เลขที่ 20 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชญานิน ผ่านสะอาด

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chayanin Phansaard

หมายเลขโทรศัพท์ 0648747298

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด