รูปประจำตัว

Narongchai Papasa

ข้อมูลในโรงเรียน

นายณรงค์ชัย ปาปะสา (34319)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายณรงค์ชัย ปาปะสา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Narongchai Papasa

หมายเลขโทรศัพท์ 0639964146

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด