รูปประจำตัว

Jeeraphat Thurasit

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจีรภัทร ธุระสิทธิ์ (34318)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจีรภัทร ธุระสิทธิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jeeraphat Thurasit

หมายเลขโทรศัพท์ 0960518751

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด