รูปประจำตัว

Kaothunwa joynusang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายเก้าธันวา จ้อยนุแสง (34315)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายเก้าธันวา จ้อยนุแสง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kaothunwa joynusang

หมายเลขโทรศัพท์ 0931654402

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด