รูปประจำตัว

Kongkidakon Puttham

ข้อมูลในโรงเรียน

นายก้องกิดากร พุทธรรม (34314)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายก้องกิดากร พุทธรรม

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kongkidakon Puttham

หมายเลขโทรศัพท์ 0616076276

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด