รูปประจำตัว

Phattharaphon Butaka

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวภัทราพร บุตะกะ (34300)

เลขที่ 26 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวภัทราพร บุตะกะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phattharaphon Butaka

หมายเลขโทรศัพท์ 0636311383

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด