รูปประจำตัว

Phuengphit Sattru

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพึงพิศ สัตรู (34298)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพึงพิศ สัตรู

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phuengphit Sattru

หมายเลขโทรศัพท์ 0645314471

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด