รูปประจำตัว

Pipat pattayaso

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพิพรรธน์ ปัตตายะโส (34297)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพิพรรธน์ ปัตตายะโส

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pipat pattayaso

หมายเลขโทรศัพท์ 0979295827

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด