รูปประจำตัว

Pawita Phakdeetha

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปวิตา ภักดีทา (34295)

เลขที่ 21 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปวิตา ภักดีทา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pawita Phakdeetha

หมายเลขโทรศัพท์ 0623838173

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด