รูปประจำตัว

Napatson Khamkongkaew

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนภัสสร คำกองแก้ว (34293)

เลขที่ 19 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนภัสสร คำกองแก้ว

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Napatson Khamkongkaew

หมายเลขโทรศัพท์ 0970649943

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด