รูปประจำตัว

Photchara Nosri

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพชร โนศรี (34279)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพชร โนศรี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Photchara Nosri

หมายเลขโทรศัพท์ 0987188739

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด