รูปประจำตัว

Patiphan Thimthong

ข้อมูลในโรงเรียน

นายปฏิภาณ ทิมทอง (34278)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายปฏิภาณ ทิมทอง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Patiphan Thimthong

หมายเลขโทรศัพท์ 0802433582

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด