รูปประจำตัว

Jirapat Tirapaksawat

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์ (34275)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 3/5

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jirapat Tirapaksawat

หมายเลขโทรศัพท์ 0943418067

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด