รูปประจำตัว

Sukanya sanbudda

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวสุกัญญา เเสนบุดดา (34270)

เลขที่ 36 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวสุกัญญา เเสนบุดดา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sukanya sanbudda

หมายเลขโทรศัพท์ 0934982911

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด