รูปประจำตัว

Siriumporn Panyapim

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ (34267)

เลขที่ 33 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Siriumporn Panyapim

หมายเลขโทรศัพท์ 0623961936

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด