รูปประจำตัว

Phuttachat Pakaothun

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพุทธชาติ ปะเกาทัน (34261)

เลขที่ 27 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพุทธชาติ ปะเกาทัน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phuttachat Pakaothun

หมายเลขโทรศัพท์ 0653152330

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด