รูปประจำตัว

Wanjakkri payoko

ข้อมูลในโรงเรียน

นายวันจักรี พะโยโค (34136)

เลขที่ 14 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายวันจักรี พะโยโค

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Wanjakkri payoko

หมายเลขโทรศัพท์ 0986200245

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด