รูปประจำตัว

Panatsaya Ratchomphoo

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปนัสยา ราชชมภู (34257)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปนัสยา ราชชมภู

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Panatsaya Ratchomphoo

หมายเลขโทรศัพท์ 0654375427

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด