รูปประจำตัว

Benyathip Chumket

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเบญญทิพย์ จูมเกตุ (34256)

เลขที่ 22 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเบญญทิพย์ จูมเกตุ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Benyathip Chumket

หมายเลขโทรศัพท์ 0639071797

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด