รูปประจำตัว

Pawarisa Kongkaew

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปวริศา กองแก้ว (34254)

เลขที่ 20 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปวริศา กองแก้ว

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pawarisa Kongkaew

หมายเลขโทรศัพท์ 0611618356

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด