รูปประจำตัว

Thiptawan Pakirakhang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวทิพย์ตะวัน ปะกิระคัง (34252)

เลขที่ 18 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวทิพย์ตะวัน ปะกิระคัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thiptawan Pakirakhang

หมายเลขโทรศัพท์ 0930905387

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด