รูปประจำตัว

Khemiga Rattanawongsawat

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเขมิกา รัตนวงศ์สวัสดิ์ (34249)

เลขที่ 15 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเขมิกา รัตนวงศ์สวัสดิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Khemiga Rattanawongsawat

หมายเลขโทรศัพท์ 0619474547

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด