รูปประจำตัว

Kanphitcha Kraisi

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกานต์พิชชา ไกรสี (34248)

เลขที่ 14 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกานต์พิชชา ไกรสี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanphitcha Kraisi

หมายเลขโทรศัพท์ 0914233939

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด