รูปประจำตัว

Phurin Puangaup

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูรินทร์ ปวงอูป (34134)

เลขที่ 12 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูรินทร์ ปวงอูป

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phurin Puangaup

หมายเลขโทรศัพท์ 0926951732

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด