รูปประจำตัว

Thanasit Phumsatan

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนสิทธิ์ ภูมิสถาน (34239)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/4

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนสิทธิ์ ภูมิสถาน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanasit Phumsatan

หมายเลขโทรศัพท์ 0924563736

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด