รูปประจำตัว

Phoomrapee Suteeduangsamorn

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูมิรพี สุธีดวงสมร (34133)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูมิรพี สุธีดวงสมร

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phoomrapee Suteeduangsamorn

หมายเลขโทรศัพท์ 0619746929

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด