รูปประจำตัว

Pantita Tanaisri

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปัณฑิตา ตะนัยศรี (34225)

เลขที่ 31 | ชั้นและห้อง 3/3

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปัณฑิตา ตะนัยศรี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pantita Tanaisri

หมายเลขโทรศัพท์ 0626129791

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด