รูปประจำตัว

Phatsakorn Saetia

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพัสกร แซ่เตีย (34132)

เลขที่ 10 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพัสกร แซ่เตีย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phatsakorn Saetia

หมายเลขโทรศัพท์ 0956694767

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด